>Chu Anh Long
Review bởi
Chu Anh Long
Phim
The Star
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
63%63%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Star của Chu Anh Long

08:00' 01/01
Chu Anh Long Đã chấm: 100%100% cho phim The Star
Phim rất đáng xem với trẻ em, với người am hiểu Cơ Đốc Giáo thì cũng rất ok. Vì lấy từ sự kiện trong lịch sử nên phim không thể quá hư cấu được, sẽ làm sai lệch lịch sử. Cách tiếp cận như vậy là rất tốt.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?