>Thanh Huyền
Review bởi
Thanh Huyền
Phim
The Sea Purple
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Sea Purple của Thanh Huyền

08:00' 01/01
Thanh Huyền Đã chấm: 100%100% cho phim The Sea Purple
phim đã giúp Angelina nhận được giải thưởng Quả Cầu Vàng và một giải thưởng SAG.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?