Phim
The Insult
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim The Insult của Vũ Hoàng Hải Đăng

08:00' 01/01
Vũ Hoàng Hải Đăng Đã chấm: 80%80% cho phim The Insult
Nghe bảo phim này có nhiều thoại chất như nước cất luôn. Thích xem những phim giàu ý nghĩa nhân văn nên sẽ ủng hộ phim này
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?