Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=82079
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '82079',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:5

Đánh giá phim The Endless của Vũ Quỳnh Anh

08:00' 01/01
Vũ Quỳnh Anh Đã chấm: 100%100% cho phim The Endless
Đây thực sự là một bộ phim rất hay, rất ý nghĩa, nó nói về những hiện tượng và thảm họa thiên nhiên nên khiến người xem có đôi chút rùng mình kinh sợ. Những điều được truyền tải rất thật, và đó cũng chính là thành công lớn nhất của bộ phim
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?