Phim
Tèo Em
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
77%77%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tèo Em của Phạm Thị Thu Thảo

08:00' 01/01
Phạm Thị Thu Thảo Đã chấm: 80%80% cho phim Tèo Em
giờ muốn xem lại mà ko đc vì phim việt làm luật bản quyền quá nhưng lại chiếu lậu phim ngoại tràn lan
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?