>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Tân Bộ Bộ Kinh Tâm
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Tân Bộ Bộ Kinh Tâm của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 20%20% cho phim Tân Bộ Bộ Kinh Tâm
phim hơi nhảm, có nhiều cái quá vô lí, từ đầu đến cuối phong nền toàn một màu tối ảm đạm, nhưng công nhận bộ phim này rất dễ thương, cả nhân vật chính nữa
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?