Đánh giá phim Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư (2018) của Ngọc Hà

08:00' 01/01
Ngọc Hà Đã chấm: 80%80% cho phim Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư (2018)
Đã xem và kiểm định về độ hay của phần trước nha. Cực ưng dàn cast của phần năm ngoái, năm nay không biết có được như vầy không nữa
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?