>Nguyễn Trung Quân
Review bởi
Nguyễn Trung Quân
Phim
Sư Tử Leo - Vua Của Rừng Xanh
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Sư Tử Leo - Vua Của Rừng Xanh của Nguyễn Trung Quân

08:00' 01/01
Nguyễn Trung Quân Đã chấm: 100%100% cho phim Sư Tử Leo - Vua Của Rừng Xanh
giờ xem lại vẫn tháy hay. tạo hình động vật qá đẹp. nội dung ý nghĩa phù hợp tư duy trẻ nhỏ
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?