Đánh giá phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng của Hồng Hạnh

08:00' 01/01
Hồng Hạnh Đã chấm: 80%80% cho phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng
ban đầu xem full bộ thấy 3 phần sau đồ họa không đẹp bằng nhưng thấy các phần vẫn logic vs nhau, tưởng hắn cố tình lm thế cơ. Về sau tìm hiểu mới biết 456 có từ lâu rồi ms có 123, mà xem nối phim vẫn hợp lý. Quả là bá đạo!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?