Đánh giá phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng của Hương Tuyết

08:00' 01/01
Hương Tuyết Đã chấm: 80%80% cho phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng
Không hiểu là sao khúc cuối anakin chết nhỉ, bị đứt cánh tay thôi mà.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?