Đánh giá phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng của minhtrang

08:00' 01/01
minhtrang Đã chấm: 100%100% cho phim Star Wars: Jedi Cuối Cùng
_Snoke chết vì chửi Kylo (có nhờ Rey làm mồi nhử)
_Luke cuối phim biến mất giống như Obi-wan phần new hope
_Bí mật đen tối của Luke : muốn giết kylo từ khi Kylo còn tập sự - nhìn thấy chết chóc trong Kylo
_Vì thế Kylo phản Luke và theo Snoke (sự kiện này giống Anakin nằm mơ vợ chết mà theo phe bóng tối để cứu vợ, tức là nếu Luke không nhìn thấy trong Kylo sự chết chóc -> k cố giết Kylo -> Kylo k phản -> Kylo thành người tốt). Nhà Skywalker toàn tưởng tượng r tự biến thành sự thật :)))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?