>Thúy Hằng
Review bởi
Thúy Hằng
Phim
Sống Cùng Bóng Đêm
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Sống Cùng Bóng Đêm của Thúy Hằng

08:00' 01/01
Thúy Hằng Đã chấm: 80%80% cho phim Sống Cùng Bóng Đêm
Thường người Mẹ hy sinh vì con mình. Chỉ có bà Hoa hy sinh con mình để bám theo và dành giựt Ong Xuyên với bà Hành. Ng đàn bà này thật ko xứng làm mẹ.
Còn bà Nội thì càng tệ hơn , 2 đứa nhỏ gọi bà là bà Nội mười mấy năm mà bà cũng ko lo giấy tờ cho 2 em Thanh và Nau , bà cũng ko xứng làm ba nội.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?