>Đặng My
Review bởi
Đặng My
Phim
Slugterra: Return of the Elementals
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Slugterra: Return of the Elementals của Đặng My

08:00' 01/01
Đặng My Đã chấm: 80%80% cho phim Slugterra: Return of the Elementals
Phim hay, các bạn nên xem bộ phim này
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?