>Văn Hùng
Review bởi
Văn Hùng
Phim
Siêu Cảnh Sát 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Siêu Cảnh Sát 2 của Văn Hùng

08:00' 01/01
Văn Hùng Đã chấm: 100%100% cho phim Siêu Cảnh Sát 2
tôi ao ước XH việt nam có được đội ngũ cảnh sát như thế.
TÌNH NGƯỜI - LÝ LẼ - CÔNG lý
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?