Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=16719
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '16719',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9

Đánh giá phim Sàn Đấu Sinh Tử của Nguyễn Nam

08:00' 01/01
Nguyễn Nam Đã chấm: 100%100% cho phim Sàn Đấu Sinh Tử
Cmt của tôi, mn người muốn đọc, nếu có thể thì sau khi xem xong phim hãy đọc, vì đọc trước xem phim sẽ k hay bằng nữa, Và ai xem phim vs đọc review hay cmt của tôi xin cho tôi ý kiến xem suy nghĩ của tôi về bộ phim này có đúng k ? Cám ơn trước những ai chịu khó đọc mẩu suy ngẫm dưới đây của tôi =)
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?