>Phạm Huyền Trang
Review bởi
Phạm Huyền Trang
Phim
Sắc Tình Nam Nữ
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
89%89%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Sắc Tình Nam Nữ của Phạm Huyền Trang

08:00' 01/01
Phạm Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Sắc Tình Nam Nữ
Nhìn poster đã thấy muốn dạo rực rùi. Nhưng thấy cái ông râu kia lồm xồm kia là lại tụt mood luôn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?