>Anh Hoàng
Review bởi
Anh Hoàng
Phim
Romeo + Juliet
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Romeo + Juliet của Anh Hoàng

08:00' 01/01
Anh Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Romeo + Juliet
Thực ra cũng đã nghe quá quen với cái tên Romeo and Juliet rùi nhưng mà đến bây giờ mới xem phim đấy. Quả thực là tự thấy khâm phục mình luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?