Đánh giá phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo của Hoàng Anh

08:00' 01/01
Hoàng Anh Đã chấm: 80%80% cho phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo
Mấy phim ra sạp sang năm kiểu toàn chạy theo concept siêu anh hùng nhỉ, chờ Star War rồi đợi thêm cả em này nữa xem sao
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?