Đánh giá phim Quê Hương - Phần 1 của Hoàng Tôn

08:00' 01/01
Hoàng Tôn Đã chấm: 80%80% cho phim Quê Hương - Phần 1
Xem nhiều thấy loãng nội dung. Chỉ đến season4 là còn hâp dẫn. Cũng như Bọ cạp hay Cảnh sát Chicago xem dài tập không cuốn hut. Thich phim lẻ hơn.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?