>Hoàng Long
Review bởi
Hoàng Long
Phim
Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
100%100%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2 của Hoàng Long

08:00' 01/01
Hoàng Long Đã chấm: 100%100% cho phim Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 2
MPH viết tắt từ Miles per hour. 1 dặm / giờ = 1.6093 km / giờ. 120MPH = 193km/h...đoạn 26 phút 12 giây sắp sang 13. dừng lại ngay đó. Ô số to ở ngoài là MPH dặm trên giờ. ô số ở trong ô số km trên giờ. cơ bắp mỹ để 180 đó là 180 MPH ko phải 180Km/h. không phải như VN xe nào cũng để Km/h...google để tìm hiểu thêm nhé. xin lỗi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?