>Hoàng Anh
Review bởi
Hoàng Anh
Phim
Predicament
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Predicament của Hoàng Anh

08:00' 01/01
Hoàng Anh Đã chấm: 80%80% cho phim Predicament
Jemaine Clem đóng đỉnh, sự lựa chọn sáng suốt cho vai diễn này luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?