Đánh giá phim Preacher Season 2 Tập 7 - Pig của Kiều Thị Thu Vân

08:00' 01/01
Kiều Thị Thu Vân Đã chấm: 100%100% cho phim Preacher Season 2 Tập 7 - Pig
sẽ có p3.kết thúc mở.và sẽ có chiến tranh thế giới III vì hitlee nó sống lại chuyển qua triều tiên sống.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?