Đánh giá phim Pokemon Movie 7: Deoxys Kẻ Phá Vỡ Bầu Trời của Tuấn Đạt

08:00' 01/01
Tuấn Đạt Đã chấm: 80%80% cho phim Pokemon Movie 7: Deoxys Kẻ Phá Vỡ Bầu Trời
Ray là kẻ giữ bầu trời nhé vs lại ray đánh sml groudon vs kyo mà yếu j tại vị deoxy nó mạnh thôi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?