>Đàm Thị Thơ
Review bởi
Đàm Thị Thơ
Phim
Phẩm Chất Quý Ông Tập 8
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 8 của Đàm Thị Thơ

08:00' 01/01
Đàm Thị Thơ Đã chấm: 60%60% cho phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 8
Tae San cũng có phần cố chấp quá, biết là vì lo ngại chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng tới em gái nhưng rõ ràng cũng đâu cấm đc.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?