Phim
Phẩm Chất Quý Ông Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 5 của Nguyễn Thị Huyền Trang

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 5
Xây dựng ông chú Do Jin khắt khe tới từng chi tiết nên sau này mới mò lại kiểm tra cả nét chữ =))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?