>Nguyễn Thị Hòa
Review bởi
Nguyễn Thị Hòa
Phim
Phẩm Chất Quý Ông Tập 5
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
84%84%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 5 của Nguyễn Thị Hòa

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Hòa Đã chấm: 80%80% cho phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 5
Ai cũng biết Joon cũng yêu Maeri nhưng đã thân thiết tới mức hơn cả anh em rồi nên chỉ nhìn Joon tự quyết định.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?