>Nguyễn Thị Hòa
Review bởi
Nguyễn Thị Hòa
Phim
Phẩm Chất Quý Ông Tập 2
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
76%76%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 2 của Nguyễn Thị Hòa

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Hòa Đã chấm: 80%80% cho phim Phẩm Chất Quý Ông Tập 2
Cô giáo có tâm nhất hệ mặt trời đây mà, ko biết giáo dục bên đó có tận tâm thế ko n xem nhiều phim họ làm hình ảnh nhà trường rất tốt.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?