Đánh giá phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý của Thanh Hùng

08:00' 01/01
Thanh Hùng Đã chấm: 100%100% cho phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý
đây là bộ phim thay đổi toàn bộ lịch sử của DC Comic, mọi thứ đều được viết lại sau phim này.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?