Đánh giá phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý của Nam Trường

08:00' 01/01
Nam Trường Đã chấm: 80%80% cho phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý
superman mà bình thường thì 1 mình ổng cân team :)) khỏi chiến tranh regime thôi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?