Đánh giá phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý của Nguyễn Tuấn Tú

08:00' 01/01
Nguyễn Tuấn Tú Đã chấm: 100%100% cho phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý
ko biết việc flash cứu mẹ có ảnh hưởng tới việc zod hay daskeid xâm chiếm trái đát ko nhỉ. còn mắt của deathstroke sao bị mù. mình nhớ coi trong phim batman nó mù do con của batman bruce.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?