Đánh giá phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý của Nguyễn Thị Minh Châu

08:00' 01/01
Nguyễn Thị Minh Châu Đã chấm: 100%100% cho phim Những Siêu Nhân Công Lý: Ngòi Nổ Nghịch Lý
Phải công nhận một điều là team amazon tuổi loz với Atlantis nhé team amazon chỉ có mỗi ww ngon còn team Atlantis có thành Viên trong teens tian, young justice, với thằng tanker ngon như black manta mà tiếc nó chết sớm quá ko là team amazon ăn hành rồi
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?