>Khánh Chi Vũ
Review bởi
Khánh Chi Vũ
Phim
Nhục Bồ Đoàn II
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
76%76%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Nhục Bồ Đoàn II của Khánh Chi Vũ

08:00' 01/01
Khánh Chi Vũ Đã chấm: 80%80% cho phim Nhục Bồ Đoàn II
Wow bị đã bị đánh gục ở ngay cái poster của phim rồi. Xem đến trailer mới biết phim này đúng là kiệt tác luôn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?