>Phạm Huyền Trang
Review bởi
Phạm Huyền Trang
Phim
Nhục Bồ Đoàn II
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
76%76%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Nhục Bồ Đoàn II của Phạm Huyền Trang

08:00' 01/01
Phạm Huyền Trang Đã chấm: 80%80% cho phim Nhục Bồ Đoàn II
Ý là phim này còn phần 1 nữa hả? Trời đựu từ thời cổ cổ mà văn hóa khiêu dâm đã lên ngôi như này rồi sao?
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?