>Cá Domino
Review bởi
Cá Domino
Phim
Nhọ Gặp Hên
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Nhọ Gặp Hên của Cá Domino

08:00' 01/01
Cá Domino Đã chấm: 80%80% cho phim Nhọ Gặp Hên
rất hài, bựa, thoại bao tục, team dịch phụ đề cũng bám sát nghĩa gốc lắm. Còn anh da đen thì lầy quá lầy 😂
giải trí nhẹ nhàng cho nên phim này sẽ là lựa chọn hợp lý nếu các bạn thích xem phim hài
nhất là những bạn thích "anh da đen"
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?