Column 'id' in field list is ambiguous
fetch(

array (
 0 => '
        SELECT
          count(id) as total
        FROM
          hay_film_review
          INNER JOIN hay_film ON hay_film.id=hay_film_review.film_id
          INNER JOIN account ON account.id=hay_film_review.account_id
          INNER JOIN party ON party.user_id=account.id
        WHERE
          hay_film_review.checked_time
          
          AND (hay_film_review.title IS NOT NULL AND hay_film_review.title <> "" AND CHAR_LENGTH(hay_film_review.content) > 100)
          AND hay_film_review.parent_id=64475
        ',
 1 => 'total',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/db.php:101,
get_total_review(
array (
 0 => '64475',
)
) at packages/haytv/modules/FilmReview/forms/review.php:64,
on_draw() at cache/pages/danh-gia-phim.cache.php:380,
run() at index.php:9

Đánh giá phim Nhiệt Độ Tình Yêu Tập 21 của Phạm Thị Quyên

08:00' 01/01
Phạm Thị Quyên Đã chấm: 100%100% cho phim Nhiệt Độ Tình Yêu Tập 21
Bếp trưởng On với anh đóng trong Khi người đàn ông yêu là hai người hoàn toàn khác nhau nhé, mới nhìn thì có nét giống thôi chứ xem kỹ thì quen mặt là thấy On Jung Sun có nét đẹp riêng nhé
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?