Đánh giá phim Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ Tập 16 của Nguyễn Mạnh Tuấn

08:00' 01/01
Nguyễn Mạnh Tuấn Đã chấm: 100%100% cho phim Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ Tập 16
Coi đoạn trailer. 2 anh em DLK chết, DLK trúng 2 phát ngay tim, hộc máu chết tươi.
Tần tang đc Tiễn trì đưa đi lánh nạn. Muốn ở lại vơi DLK mà ổng đâu cho,
Trong truyên thi 2 anh em đối đầu té từ trên tương thanh xuống chết.
Phim thì đổi lại 2 anh em cùng chiến đấu. Bị địch bắn ngay tim chết.
Nếu mà sống thì hao đà tái thế cứu cũng k đc. 2 phát mia gi còn là tim.
Phim kêt thảm. Nhưng đỡ hơn truyên la 2 anh em cung chiên đấu cùng chết.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?