>Thảo Nâu
Review bởi
Thảo Nâu
Phim
Người Phán Xử Tập 25
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
87%87%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Phán Xử Tập 25 của Thảo Nâu

08:00' 01/01
Thảo Nâu Đã chấm: 80%80% cho phim Người Phán Xử Tập 25
Chuyên gia tâm lý nào cũng rắn và thích sốc tâm lý như Lê Thành thì sợ chết khiếp
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?