Đánh giá phim Người Ngoại Tộc (Phần 2) của Hoàng Long

08:00' 01/01
Hoàng Long Đã chấm: 100%100% cho phim Người Ngoại Tộc (Phần 2)
xem vài tập đầu là nghi ngờ chính xác là hắn cao nhất, coi đến giữa tập thì đạo diễn cho xóa bỏ mối nghi đó, và các tập cuối thì quay lại là ổng, đạo diễn hay! cảm động lúc simon om bom quá
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?