Đánh giá phim Người Ngoại Tộc (Phần 2) của Tuấn Đạt

08:00' 01/01
Tuấn Đạt Đã chấm: 100%100% cho phim Người Ngoại Tộc (Phần 2)
phần 2 Alex làm cho CIA, phần 3 làm cho NSA, phần 4 làm cho MI6, phần 5 làm cho MI5, phần 6 là KBG, và phần 7 là PC45 :V JFF
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?