Đánh giá phim Người Ngoại Tộc (Phần 2) của Hoàng Tôn

08:00' 01/01
Hoàng Tôn Đã chấm: 100%100% cho phim Người Ngoại Tộc (Phần 2)

1.Trong số nhân vật phụ thích nhất will olsen -tiến sĩ harvard năm 22 tuổi vs lại iris chang-ng Thượng Hải,bạn cùng phòng shelby !! :)
2. Dự là alex sẽ chọn CIA thay vì ryan r. Tội cho ryan của t ghê!
3. Bài học rút ra : tin vào điều chúng ta tin chứ đôi khi điều mắt thấy tai nghe chỉ là một lát cắt của sự thật,và nếu tin nó có thể chúng ta sẽ nhìn nhận sai vấn đề.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?