>Minh Thành
Review bởi
Minh Thành
Phim
Người Mẹ 2018
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
97%97%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Mẹ 2018 của Minh Thành

08:00' 01/01
Minh Thành Đã chấm: 100%100% cho phim Người Mẹ 2018
Phim hay...xem mới 1 tập đã khóc như mưa, đứa bé đóng đạt quá chừng
Quả là không phí thời gian
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?