>Quốc Hoàng
Review bởi
Quốc Hoàng
Phim
Người Mẹ 2018
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
97%97%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Mẹ 2018 của Quốc Hoàng

08:00' 01/01
Quốc Hoàng Đã chấm: 80%80% cho phim Người Mẹ 2018
Mình đoán có khi lúc nhỏ ở nhà mẹ nuôi SJ bị bạo hành mà mẹ nuôi không biết nên SJ mới sợ trở về nhà mẹ nuôi nhất đó.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?