Đánh giá phim Người Du Hành của cha me yeu con

08:00' 01/01
cha me yeu con Đã chấm: 60%60% cho phim Người Du Hành
Xem phim thấy vô lý sao ấy. Rõ ràng tàu chạy với vận tốc bằng nửa vận tốc ánh sáng mà lại có thể ta khỏi tàu được nhỉ? Tôi thấy tàu chạy chậm dã man ấy =))
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?