Đánh giá phim Người Du Hành của tú anh

08:00' 01/01
tú anh Đã chấm: 100%100% cho phim Người Du Hành
Đạo diễn ko đề cập thôi chứ việc sinh con là hoàn toàn có khả năng. Họ có thể chăm sóc cho con họ tới khi nó lớn, giải thích cho nó và cho nó ngủ đông để sống tiếp
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?