>Hoàng Long
Review bởi
Hoàng Long
Phim
Người Dơi đại chiến Dracula
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Dơi đại chiến Dracula của Hoàng Long

08:00' 01/01
Hoàng Long Đã chấm: 60%60% cho phim Người Dơi đại chiến Dracula
Cái shệt , cái lỗ ở giữa mấy con robot mà không ngắm . Bắn tùm lum không...Bó tay
Phim xem cũng tạm, không có gì nổi bật
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?