>Hoàng Tôn
Review bởi
Hoàng Tôn
Phim
Người Dơi đại chiến Dracula
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
88%88%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Dơi đại chiến Dracula của Hoàng Tôn

08:00' 01/01
Hoàng Tôn Đã chấm: 100%100% cho phim Người Dơi đại chiến Dracula
xem all star superman với superman vs the elite thử xem. sup mà chịu chơi là batman nát r. tui đang nói về cái đầu, chứ còn về thể chất thì khỏi phải bàn
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?