>Phạm Trân
Review bởi
Phạm Trân
Phim
Người Đàm Phán 2017
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
97%97%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Đàm Phán 2017 của Phạm Trân

08:00' 01/01
Phạm Trân Đã chấm: 100%100% cho phim Người Đàm Phán 2017
Một bộ phim tuyệt vời, không nên bỏ qua ☺☺☺
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?