>Phạm Huyền Trang
Review bởi
Phạm Huyền Trang
Phim
Người Bất Tử
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
80%80%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Người Bất Tử của Phạm Huyền Trang

08:00' 01/01
Cảm thấy Việt Nam cần có những cuộc cải cách như này. Người xem nên cởi mở hơn để nền điện ảnh nước nhà phát triển chứ nhỉ.
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?