>bảo ngọc
Review bởi
bảo ngọc
Phim
Ngoảnh Lại Nói Yêu Em
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Ngoảnh Lại Nói Yêu Em của bảo ngọc

08:00' 01/01
bảo ngọc Đã chấm: 100%100% cho phim Ngoảnh Lại Nói Yêu Em
Tống thần hi. (Choi si won) là 1 trong nhung thành viên trong nhóm super junor
xem phim vì anh ấy.
Một bộ phim hay đáng xem. High recommend!!
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?