>Gia Huy
Review bởi
Gia Huy
Phim
Ngoảnh Lại Nói Yêu Em
ĐIỂM CỘNG ĐỒNG
96%96%
Thể loại
Chi tiết phim

Đánh giá phim Ngoảnh Lại Nói Yêu Em của Gia Huy

08:00' 01/01
Gia Huy Đã chấm: 100%100% cho phim Ngoảnh Lại Nói Yêu Em
Nội dung hay mà coi bà nữ chính ko ráng het tập nổi @@
Xem 1-2 tập đầu thấy nữ chính cứ gào thét đánh đập ng khác như dở. Ko thích lắm rồi. Ko biết về sau thế nào
TRẢ LỜI ĐÁNH GIÁ PHIM Xem tất cả bình luận
Loading...
BẠN ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO VỀ BÀI VIẾT NÀY?